فیلتراسیون

فیلتراسیون به هر فرایندی گفته می شود که در آن مواد موجود در آب حذف شده و یا کاهش می یابد. این عملیات به دو دسته کلی فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شود. در فیلتراسیون فیزیکی تنها خصوصیات فیزیکی آب مانند کدورت، رنگ، بو و … تحت تاثیر قرار می گیرد و بهبود می یابد در حالیکه در فیلتراسیون شیمیایی آب، مشخصات شیمیایی آب مانند میزان و نوع یون های موجود در آب تحت تاثیر قرار می گیرد. از جمله فیلتراسیون فیزیکی آب می توان به فیلتر شنی اشاره نمود و برای فیلتر شیمیایی می توان سختی گیر رزینی را نام برد.

امروزه مصرف آب علاوه بر شرب و آبیاری و استحمام در تمامی صنایع لازم می باشد که از فیلتراسیون آب به منظور تصفیه آن و تولید آب مناسب استفاده می شود. مشخص است که بنا به مصرف آب باید کیفیت آن به حد استاندارد برسد بعنوان مثال آب شرب باید عاری از مواد بیولوژیکی و باکتری ها باشد و میزان مواد محلول در آن از حدی پایینتر باشد اما در بسیاری از صنایع تعداد باکتری ها اهمیت کمتری دارد ولیکن میزان مواد محلول و علی الخصوص سختی آب باید بسیار پایین باشد تا رسوب گذاری در تجهیزات صنعتی نداشته باشیم.

توضیحات بیشتر
فیلتر محصولات
مرتب سازی بر اساس
فیلتر محصولات
مرتب سازی بر اساس
بر اساس قیمت
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!